Sungur Danışmanlık yurt içi ve dışı firmalara uluslararası ticaret’de pazar paylarını arttırmaları için hizmetler de veren bir kuruluştur. Firma yapılandırmaları, dış ticaret organizasyonlarının geliştirilmesi, firma imajının oluşturulmasının yanısıra  pazar yaratılması, sektör araştırmaları, hammadde temini, temsilcilik gibi faaliyetleri ile uluslararası pazarlarda yer almak isteyen şirketlere ve KOBI’lere deneyim ve bilgi birikimi ile gerekli desteği sunmaktayız. 

Uluslararası alanda başarılı olma stratejisini benimsemiş olan KOBİ’lerimizle yakın çalışma içine girerek, dış ticarette kazanmış olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübelerimiz ile, dış pazarlara açılma çalışmaları birlikte geliştirilmektedir.

Yurt dışındaki bağlantı ağımız ile, Türkiye ve yakın çevre ülkelerde aktif olarak yer almak isteyen yabancı firmaların Türk firmaları ile buluşturulması çok önemli bir artı değerimiz olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda yerli ve yabancı şirketler arasında ticari ilişkilerin oluşturulması ve talebe göre sürekli olarak ilişkilerin devam ettirilmesi faaaliyet alanlarımızdan birisidir.

 

Dış Ticaret

 

  Sungur                         Danışmanlık ve Dış Ticaret Hizmetleri